Est. 1938

Pleasantville Music Shoppe

AK-BAE Akamai Acoustic-Electric Baritone Ukulele

AK-TAE Akamai Acoustic-Electric Tenor Ukulele

AK-CAE Akamai Acoustic-Electric Concert Ukulele

AK-C Akamai Concert Ukulele

AK-SP Akamai Soprano Pineapple Ukulele

AK-S Akamai Soprano Ukulele

AK-SL Akamai Soprano Ukulele (No Binding)

AK-T Akamai Tenor Ukulele

AK-B Akamai Baritone Ukulele